Sözlükte "monografi" ne demek?

1. Tarih, coğrafya gibi alanlarda özel bir sorun üstüne yapılan inceleme.
2. Bir kişi, bir yaşam üstüne yapılan incelememonografi

Monografi kelimesinin ingilizcesi

n. monograph
Köken: Fransızca